Teadusklubi paekiviuuringutel

Teadusklubi paekivi uurimas ja katsetamas, karjääre modelleerimas ja mõõtmas. Uuriti raimamise, töötlemise ja kaevise parameetreid ja voogu. Uuringu abil on valmimas mitmeid tudengitöid.
From Teadusklubi paekiviuuringutel
--
From Teadusklubi paekiviuuringutel
From Teadusklubi paekiviuuringutel
Toetab Mäeinstituudi labor